Przejdź to treści Strona główna Jednostka Regulamin Organizacyjny Statut Organizacja Rada Społeczna Szpitala Oddziały Szpitalne Pacjent Poradnie specjalistyczne Ogłoszenia o naborach Pracownie diagnostyczne Zamówienia publiczne Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw Kontrola zarządcza Kontrole zewnętrzne Dofinansowanie w ramach programu ZPORR Inne dokumenty Zarządzenia Deklaracja dostępności Majątek Szpitala Rejestr Zmian Pliki cookies

Pracownie diagnostyczne

 • Laboratorium analityczne i pracownia bakteriologii
  • Godziny pracy Laboratorium Analitycznego:
   • Poniedziałek - Piątek
    • 7.00 - 20.00 Sobota 8.00 - 15.35
  • Godziny pracy Pracowni Bakteriologii:
   • Poniedziałek - Piątek 7.00 - 15.00
  • Kontakt:
   • Laboratorium:
    • Kierownik Laboratorium
     • mgr Marcin Kasperkiewicz
      • Tel: 32 34-63-627
      • e-mail: mkasperkiewicz@sswch.pl
    • Tel. Laboratorium Analityczne : 32 34-63-626
    • e-mail: laboratorium@sswch.pl
   • Pracownia
    • Kierownik Pracowni Bakteriologii:
     • mgr Anna Małek
    • Pracownia Bakteriologii: 32 34-63-628
    • e-mail: bakteriologia@sswch.pl
  • Laboratorium Analityczne mieści się w Chorzowie przy ul. Zjednoczenia 10. Wykonuje się w nim badania podstawowe i specjalistyczne z zakresu: 
  • analityki ogólnej, 
  • hematologii, 
  • koagulologii, 
  • biochemii klinicznej,
  •  immunodiagnostyki,
  •  równowagi kwasowo-zasadowej,
  •  cytometrii przepływowej.
  •  Wykonujemy badania w następującym materiale biologicznym:
  •  krew, 
  • mocz,
  •  kał, 
  • płyn mózgowo-rdzeniowy,
  •  płyn z jam ciała.

  •  Pracownia bakteriologii wykonuje badania z zakresu mikrobiologii ogólnej oraz diagnostyki prątka gruźlicy. Pracujemy na aparaturze i materiałach eksploatacyjnych renomowanych firm i wiodących producentów odczynników. Wykonujemy badania dla: - chorych leczonych w szpitalu i poradniach przyszpitalnych - na zlecenie lekarzy z innych placówek służby zdrowia z którymi podpisano umowę - odpłatnie na życzenie pacjenta Wykonujemy również badania dla potrzeb programów naukowych i badań nad nowymi lekami. W trosce o wiarygodny i dokładny wynik badań współpracujemy z Centralnym Ośrodkiem Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi, oraz ośrodkami międzynarodowymi poprzez udział w sprawdzianach biegłości z zakresu: biochemii, hematologii, koagulologii, immunochemii, równowagi kwasowo-zasadowej. Pracownia Bakteriologii zapewnia jakość wykonywanych badań przez udział w kontroli zewnątrzlaboratoryjnej prowadzonej przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej oraz Krajowe Referencyjne Laboratorium Prątka w Warszawie.
 • Pracownia RTG
  • tel: 32 34-63-603
 • Pracownia TK
  • tel: 32-34-63-603
Ostatnia zmiana: 2023-08-28 11:37:17