Przejdź to treści Strona główna Jednostka Regulamin Organizacyjny Statut Organizacja Rada Społeczna Szpitala Zarządzenia Dyrektora Oddziały Szpitalne Pacjent Poradnie specjalistyczne Ogłoszenia o naborach Pracownie diagnostyczne Zamówienia publiczne Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw Kontrola zarządcza Kontrole zewnętrzne Dofinansowanie w ramach programu ZPORR Inne dokumenty Zarządzenia Deklaracja dostępności Majątek Szpitala Rejestr Zmian Pliki cookies

Jednostka

 • Dyrektor
  • Tomasz Pawlak
   • Numer pokoju: 2
   • Telefon: 32 34-63-650
   • Email: sekretariat@sswch.pl
 • Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa / Zarządzający Oddziałem Obserw.-Zakażnego, Hepatologii Zakaź. i Nabytych Niedoborów Odporności Klinicznym
  • Włodzimierz Mazur
   • Telefon: 32 34-63-641
 • Główna Księgowa
  • Barbara Rusnarczyk
   • Numer pokoju: 4
   • Telefon: 32 34-63-657
   • Email: ksiegowosc@sswch.pl
 • Kierownicy Działów
  • Kierownik Działu Księgowo-Finansowego
   • Barbara Rusnarczyk
    • Telefon: 32 34-63-657
    • Email: ksiegowosc@sswch.pl
  • Kierownik Działu Organizacyjno-Administracyjnego
   • Marlena Stępniak
    • Numer pokoju: 8
    • Telefon: 32 34-63-688
    • Email: mstepniak@sswch.pl
  • Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia DZP 
   • Marta Sutter
 •  Telefon: 32 34-63-652
 • Email: dzp@sswch.pl
 • Przełożona Pielęgniarek
  • Maria Dymarczyk
   • Numer pokoju: 10
   • Telefon: 32 34-63-656
   • Email: przelozona.szpital.spec@interia.pl
 • Kierownicy Komórek Medycznych
  • Kierownik Poradni Diagnostyki i Terapii AIDS
   • Adam Witor
    • Numer pokoju: 2
    • Email: sekretariat@sswch.pl
  • Kierownik Apteki
   • Katarzyna Talarek-Pasternak
    • Telefon: 32 34-63-605
  • Kierownik Laboratorium Analitycznego
   • Marcin Kasperkiewicz
    • Telefon: 32 34-63-627
    • Email: ezych@sswch.pl
  • Kierownik Poradni Hepatologicznej
   • Dorota Meier
  • Kierownik Poradni Terapii Uzaleznień od Substancji Psychoaktywnych i Współuzależnień
   • Iwona Hildebrandt
    • Telefon: 32 34-63-613
  • Zarządzający Oddziałem Psychiatrycznym
   • Marcin Kozak
    • Telefon: 32 34-63-670
  • Zarządzający Oddziałem Psychiatrycznym Dziennym
   • Paweł Raś
    • Telefon: 32 34-63-677
  • Zarządzający Oddziałem Pulmonologii i Nowotworów Płuc z Pododdziałem Ftyzjopneumonologii
   • Tadeusz Bold
    • Telefon: 32 34-63-664
 • Kierownicy Sekcji
  • Sekcja Informatyki
   • Telefon: 32 34-63-601
   • Email: it@sswch.pl
  • Kierownik Sekcji ds. Infrastruktury i Rozwoju
   • Jarosław Burzawa
    • Telefon: 532 997 112
    • Email: jburzawa@sswch.pl
  • Kierownik Sekcji ds. Żywienia i Higieny
   • Barbara Wiechoczek
    • Telefon: 32 34-63-609
  • Radca Prawny
   • Michał Sieroń
    • Email: radca@sswch.pl
  • Specjalista ds. Płac
   • Marzena Lonca
    • Telefon: 32 34-63-659
    • Email: mlonca@sswch.pl
  • Specjalista ds. Pracowniczych
   • Małgorzata Racka
    • Telefon: 32 34-63-653
    • Email: kadry@sswch.pl
  • Specjalista ds. Programów Pomocowych
   • Izabela Tobór
    • Telefon: 32 34-63-688
    • Email: itobor@sswch.p
 • Pozostałe Komórki Organizacyjne
  • Inspektor ds. BHP
   • Danuta Pielka
    • Telefon: 32 34-63-629
    • Email: dpielka@sswch.pl
  • Inspektor ds. Obronnych i Rezerw
   • Jerzy Fudala
    • Telefon: 517222598
  • Inspektor ds. P. Poż
   • Arkadiusz Labocha
  • Inspektor Ochrony Danych Osobowych
   • Elżbieta Domańska
    • Telefon: 880407810
    • Email: iodo@sswch.pl
 • Samodzielne stanowiska
  • Pielęgniarka Epidemiologiczna / samodzielne stanowsiko ds. epidemiologii
   • Teresa Zalewska
    • Telefon: 32 34-63-646
Ostatnia zmiana: 2022-05-09 14:08:16