Przejdź to treści Strona główna Jednostka Regulamin Organizacyjny Statut Organizacja Rada Społeczna Szpitala Oddziały Szpitalne Pacjent Poradnie specjalistyczne Ogłoszenia o naborach Pracownie diagnostyczne Zamówienia publiczne Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw Kontrola zarządcza Kontrole zewnętrzne Dofinansowanie w ramach programu ZPORR Inne dokumenty Zarządzenia Deklaracja dostępności Majątek Szpitala Rejestr Zmian Pliki cookies

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

W sprawach skarg i wniosków przyjmują:

Dyrektor - w poniedziałek 13:00-15:00

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa - w środę 11:00-12:00

Korespondencja przychodząca do Szpitala, w tym także faksy, przesyłki kurierskie odnotowywana jest w Dzienniku Korespondencyjnym i kierowana przez Dyrektora do odpowiednich komórek organizacyjnych / stanowisk celem dalszego załatwienia spraw.

Sprawy można załatwiać w formie pisemnej lub ustnej. Załatwianie spraw w formie ustnej stosowane jest w sytuacji, gdy istnieje łatwość ustnego porozumienia się. Z rozmowy w razie konieczności sporządzana jest notatka zawierającą informacje o tym komu daną informację zakomunikowano, datę i podpis osoby załatwiającej.

Wyjaśnień na temat świadczeń leczniczych udzielają ordynatorzy oddziałów.

Ostatnia zmiana: 2021-07-04 15:24:51