Przejdź to treści Strona główna Jednostka Regulamin Organizacyjny Statut Organizacja Rada Społeczna Szpitala Oddziały Szpitalne Pacjent Poradnie specjalistyczne Ogłoszenia o naborach Pracownie diagnostyczne Zamówienia publiczne Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw Kontrola zarządcza Kontrole zewnętrzne Dofinansowanie w ramach programu ZPORR Inne dokumenty Zarządzenia Deklaracja dostępności Majątek Szpitala Rejestr Zmian Pliki cookies

Bilans 2020

  1. Sprawozdanie finansowe Szpital Specjalistyczny w Chorzowie za 2020 rok
  2. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2020
  3. Szpital Specjalistyczny w Chorzowie -Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2020
Ostatnia zmiana: 2021-09-07 19:24:20