Przejdź to treści Strona główna Jednostka Regulamin Organizacyjny Statut Organizacja Rada Społeczna Szpitala Oddziały Szpitalne Pacjent Poradnie specjalistyczne Ogłoszenia o naborach Pracownie diagnostyczne Zamówienia publiczne Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw Kontrola zarządcza Kontrole zewnętrzne Dofinansowanie w ramach programu ZPORR Inne dokumenty Zarządzenia Deklaracja dostępności Majątek Szpitala Rejestr Zmian Pliki cookies

Pracownik Sekcji ds. Rozliczeń Medycznych i Statystyki

Szpital Specjalistyczny w Chorzowie 41-500 Chorzów Zjednoczenia 10 zatrudni:

Pracownika Sekcji ds. Rozliczeń Medycznych i Statystyki

 

Do zakresu czynności tego pracownika należeć będzie : 

 • terminowe i rzetelne rozliczanie świadczeń medycznych
 • przygotowywanie i gromadzenie niezbędnych dokumentów potwierdzających zakres informacji koniecznych do przygotowania ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,  
 • rozliczanie umów z NFZ wystawianie faktur za zrealizowane świadczenia zdrowotne, prowadzenie spraw związanych z ruchem chorych, 
 • przygotowywanie dziennego zastawienia przyjęć i wypisów.
 • Prowadzenie spraw związanych ze:
  • statystyką medyczną,
  • elektroniczną ewidencją pacjentów,
  • negocjowanie w sprawie zawierania umów o świadczenia medyczne z NFZ, oraz z innymi podmiotami zewnętrznymi,
  •  prowadzenie ewidencji umów z Narodowym Funduszem Zdrowia, Ministerstwem Zdrowia, jednostkami samorządu terytorialnego.
  • Przekazywanie kopii umów komórkom organizacyjnym, w których wykonywane są świadczenia zdrowotne będące przedmiotem umowy, kontraktowanie świadczeń medycznych, korespondencja z NFZ/ MZ/ i innymi urzędami.

 

Wymagania:

 1. Wykształcenie średnie
 2. minimum 3-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z rozliczaniem usług medycznych z NFZ
 3. Znajomość systemów służących do rozliczeń świadczeń z NFZ
 4. umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych, dobra znajomość pakietu MS Office
 5. Dokładność, skrupulatność, odpowiedzialność, komunikatywność.

 

Zapytania prosimy kierować do: Sekcja ds. Osobowych, tel. 32/34-63-653 / 688 lub drogą mailową pod adresem: kadry@sswch.pl

 


Ostatnia zmiana: 2021-07-27 10:18:25